Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Label: Sompen en Zooislagen

 • photo

  Een van de vele wielen in dit gebied

 • photo

  Blaarkoppen

 • photo

  Solitaire zomereik

 • photo

  Wekkertje (een veldsprinkhaan)

 • photo

  Grauwe ganzen

 • photo

  Knotwilg

 • photo

  Braam met zweefvlieg

 • photo

  Reukloze kamille

 • photo

  Buitenwiel in de Zooislagen

 • photo

  Smalbladige stekelvaren

 • photo

  Tussen Sompen en Zooislagen

 • photo

  Tussen Sompen en Zooislagen

 • photo

  Richting Inlaagdijk vanaf de Zooislagen

 • photo

  Vogelwikke

 • photo

  Wilgenroosje

 • photo

  Jakobskruiskruid

 • photo

  Boerenwormkruid

 • photo

  Haagwinde

 • photo

  Rolklaver

 • photo

  Tussen Sompen en Zooislagen

 • photo

  Tussen Sompen en Zooislagen

 • photo

  Richting Inlaagdijk vanaf de Zooislagen

 • photo

  Kooikerhonden bij de eendenkooi in de Zooislagen

 • photo

  Een van de vangpijpen van de eendenkooi in de Zooislagen

 • photo

  Een vroege pinksterbloem (31 maart 2012)

 • photo

  Het uiteinde van de vangpijp, waar de gevangen eenden worden geringd

 • photo

  Zicht vanuit een van de vangpijpen op de wiel

 • photo

  De wiel omgeven door rietschermen (Zooislagen)

 • photo

  Blauwborst

 • photo

  Plas

 • photo

  Moeraswolfsmelk

Terug naar boven

Trefwoorden