Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Label: vogels

 • photo

  Fuut

 • photo

  Canadese ganzen

 • photo

  Kokmeeuwen

 • photo

  Canadese gans

 • photo

  Grauwe ganzen

 • photo

  Oeverloper

 • photo

  Koolmees in de omgeving van Giersbergen

 • photo

  Grote bonte specht in de omgeving van Giersbergen

 • photo

  Meerkoet

 • photo

  Wilde Eend

 • photo

  Krakeend

 • photo

  Blauwe Reiger gaat echt niet opzij voor een koe in een wei naast de Koppelwiel

 • photo

  Canadese Gans

 • photo

  Blauwe Reiger gezien vanaf de fietspad over de Zeedijk (bij de eerste wiel links vanaf Elshout)

 • photo

  Blauwe Reiger wappert zijn vleugels droog met op de achtergrond Fuut met jongen in de Koppelwiel in Elshout

 • photo

  Kleine bonte specht, mannetje

 • photo

  Kleine bonte specht, vrouwtje

 • photo

  Grote groene specht, ter hoogte van Donauring Drunen

 • photo

  Knobbelzwaan

 • photo

  Aalscholver aan de Koppelwiel

 • photo

  Winterkoninkje met voer voor jong(en)

 • photo

  Ransuil

 • photo

  Pimpel- en koolmees

 • photo

  IJsvogel

 • photo

  Ooievaars, vaste bewoners van Pax

 • photo

  Ooievaars

 • photo

  Wandeling Moerputten 2011, broedende grauwe gans

 • photo

  Ganzen verzamelen zich aan de Maas ter hoogte van Hedikhuizen

 • photo

  Torenvalk

 • photo

  Canadese gans

 • photo

  Grauwe gans

 • photo

  Kramsvogels

 • photo

  Aalscholver

 • photo

  Nijlgans

 • photo

  IJsvogel

 • photo

  Roodborstje

 • photo

  Ooievaars in Pax

 • photo

  Roodborst - Vlinderveld

 • photo

  Ekster - Vlinderveld

 • photo

  Knobbelzwanen

 • photo

  Roodborst op het ijs

 • photo

  Buizerd

 • photo

  Blauwe reiger

 • photo

  Een mooi gezicht al die zwanen!

 • photo

  De Zeeg - witte kwikstaart

 • photo

  Veldleeuwerik

 • photo

  Ooievaars in Pax

 • photo

  Appelvink

 • photo

  Wielewaal

 • photo

  Kleine zwanen

 • photo

  Meerkoeten

 • photo

  Blauwborst

 • photo

  Nijlganzen

 • photo

  Nachtegaal

 • photo

  Putter

 • photo

  Bosuil

 • photo

  Canadese gans

 • photo

  Grutto

 • photo

  Patrijs of veldhoen

 • photo

  Putter

 • photo

  Goudvink

 • photo

  Barmsijs

 • photo

  Excursie Nieuwe Kooi Rijskampen 2019 - Zomertaling

 • photo

  Ransuil in de buurt van Giersbergen

 • photo

  Wilde eend

 • photo

  Fitis

 • photo

  Wilde eend

 • photo

  Bonte vliegenvanger vrouw

 • photo

  Nijlgans met jonkies

 • photo

  Jonge torenvalken

 • photo

  Jonge groene spechten

 • photo

  Fitis

 • photo

  Goudvink

 • photo

  Ransuil in de buurt van Giersbergen

 • photo

  Ransuilen in de buurt van Giersbergen

 • photo

  Ransuilen in de buurt van Giersbergen

 • photo

  Waterhoen

 • photo

  Grauwe gans

 • photo

  Sperwer met prooi

 • photo

  Jonge torenvalk

 • photo

  Groene specht

 • photo

  Zwarte specht

 • photo

  Krakeenden

 • photo

  Grauwe gans met jongen, een lieflijk tafereel

 • photo

  Havik op nest

 • photo

  Twee bosuilen in een spechtennest

 • photo

  Wielewaal

 • photo

  Wielewaal jong - er waren zeker drie jongen, allemaal uitgevlogen

 • photo

  Haviken met jongen

Terug naar boven

Trefwoorden