Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
Kleine watersalamander

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris
PSteenenburg
30-10-2020
Wilhelmien Marti
Deze kleine salamander is in verband met de op handen zijnde bebouwingen in landgoed Steenenburg gevangen en uitgezet in de voormalige bessenkwekerij langs de Duinweg